Nybliven specialist

A&R: Nybliven specialist
Allmän anestesi: Nybliven specialist
Barn: Nybliven specialist
HBO: HBO-telefon jourtid (71404)
Kärl: Nybliven specialist
Neuro: Nybliven specialist
OB: Nybliven specialist
POCUS: Sen ST
Pre-anestesibedömning: Nybliven specialist