Före ST

A&R: Före ST
Allmän anestesi: Före ST
Kärl: Jourarbete under stöd
OB: Jourarbete under stöd
Före ST: Preanestesi
POCUS: Före ST
HBO: Primärjour